ZORGVERZEKERING

De zorg van de huisartspraktijk van dokter Verstappen valt onder de Basisverzekering.

Door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld dat dokter Verstappen ieder kwartaal een inschrijftarief mag declareren voor de patiënten die bij hem staan ingeschreven. Hiermee is voor elke ingeschreven patiënt 24/7 huisartsenzorg gegarandeerd.

Een verzekerde betaalt eigen risico als deze 18 jaar of ouder is én gebruik maakt van zorg uit het basispakket. Behalve als het over zorg gaat waarvoor geen eigen risico geldt, zoals bijvoorbeeld de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg en ketenzorg. De overheid heeft het verplicht eigen risico voor 2017 vastgesteld op 385,- euro.

Het Zorginstituut bepaald welke geneesmiddelen van de apotheek tot het basispakket behoren. Ook in uw zorgpolis staat globaal welke medicijnen worden vergoed. Bij twijfel kan uw zorgverzekeraar uitsluitsel geven. Een verzekerde heeft altijd een verplicht eigen risico en moet soms zelf (bij-) betalen voor medicijnen.

Nederlands
  • Nederlands
  • Engels