Zorgverlening

Huisartspraktijk Verstappen te Den Haag biedt een breed scala aan gezondheidsdiensten en heeft veel moderne faciliteiten.

Zo kunt u terecht voor uitgebreide Health checks en geavanceerde sportkeuringen.

Chirurgische ingrepen
Dokter Verstappen voert zelf kleine chirurische ingrepen uit zoals:

 • het hechten van (kleine) wonden

 • het verwijderen van moedervlekken

 • het verwijderen van wratjes

 • het verwijderen van vetbulten

 • het verwijderen van talgkliercysten

 • het (gedeeltelijk) verwijderen van een ingegroeide teennagel

Deze verrichtingen gaan niet van uw eigen risico af.
Cyriax injecties

Een aantal orthopedische aandoeningen, zoals een slijmbeursontsteking van de schouder, artrose van een gewricht of een tenniselleboog, kunnen worden behandeld met een injectie (ontstekingsremmers).

Dokter Verstappen is gespecialiseerd in het geven van dit soort "orthopedische" injecties.

ECG (Hartfilmpje) in rust en tijdens inspanning

Het rust-elektrocardiogram (kortweg ECG of hartfilmpje) is een registratie van de elektrische activiteit van het hart terwijl u in rust bent en geeft onder andere informatie over het hartritme, een eventuele beschadiging van het hart of een mogelijke verdikking van de hartspier.

Het inspannings-electrocardiogram is de registratie de elektrische activiteit van het hart tijdens inspanning (fietstest) en geeft onder andere informatie over het hartritme en mogelijk zuurstoftekort van de hartspier tijdens inspanning.

Tijdens een inspanning-ecg is het ook mogelijk om het verloop van de bloeddruk tijdens inspanning te meten.

(24-uurs) Bloeddrukmeting

De praktijk beschikt over een ambulante 24-uurs bloeddrukmeter. Met deze meter kan de bloeddruk gedurende 24 uur worden gemeten, dus zowel overdag als 's nachts. Dit is de meest betrouwbare methode voor het meten van de bloeddruk.

De bloeddruk schommelt gedurende de dag. Zo stijgt de bloeddruk bijvoorbeeld bij lichamelijke inspanning en sterke emoties en daalt vaak bij (te) snel opstaan.

De 24-uurs bloeddrukmeting geeft een compleet beeld van uw bloeddruk overdag, ’s nachts en tijdens uw dagelijkse activiteiten en is daarom betrouwbaarder dan een eenmalige meting in de praktijk.

De meetapparatuur bestaat uit een manchet en een klein meetapparaat. Het manchet wordt om uw bovenarm bevestigd en aangesloten op het meetapparaat. Het meetapparaat wordt aan een band gedragen. Het meten van de bloeddruk gebeurt automatisch: de manchet blaast zelf op en loopt weer leeg.

Dokter Verstappen stelt in hoe vaak de bloeddruk gemeten wordt. Bij de meeste mensen is dit overdag 2 tot 3 keer per uur en ’s nachts 2 keer per uur.

De bloeddrukmeter slaat alle bloeddrukwaarden automatisch op en wordt op de praktijk uitgelezen.

Dokter Verstappen bespreekt tenslotte de uitslag van het onderzoek tijdens een nieuwe afspraak.

Eerste hulp bij ongevallen

In acute, levensbedreigende situaties waarin direct medische zorg ter plaatse nodig is, belt u 112 en vraagt u om een ambulance.

Voor eerste hulp overdag bij kleine ongelukken zoals verwondingen, kneuzingen of een verdenking op een botbreuk kunt u altijd tussendoor bij ons terecht.

Laboratorium onderzoek

Vrijwel alle gangbare laboratorium onderzoeken (bloed, urine- en ontlasting onderzoek) kunnen gewoon in de praktijk plaatsvinden.

Het is niet nodig om een afspraak te maken voor laboratorium onderzoek. U kunt gewoon binnenlopen bij de prikpost in de praktijk.

De prikpost is geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8:30 tot 9:30 uur.

Bloedglucose controle

De bloedglucosewaarde kan in de praktijk door de assistente worden gecontroleerd door middel van een vingerprik.

Dit onderzoek is vooral belangrijk om te kunnen vaststellen of u diabetes (suikerziekte) hebt.

Is er een meer uitgebreide analyse nodig, dan wordt u voor een bloedonderzoek doorverwezen naar het laboratorium.

Doppler (vaatonderzoek)

Een Doppler-echografie is een risicoloos en pijnvrij onderzoek waarbij hoogfrequente geluidsgolven (echografie) worden gebruikt om de bloeddoorstroming door de slagaders en aders te meten.

Dokter Verstappen kan een Doppler-echografie voorstellen voor als u tekenen heeft van verminderde bloeddoorstroming in de slagaders of de aderen van uw benen, armen of nek (spataderen, oppervlakkige tromboflebitis, diepe veneuze trombose, aderverkalking).

Cognitieve functietesten

Dokter Verstappen kan op verzoek een cognitieve functietest doen.

Dit is een screenende test voor het uitsluiten van onder andere dementie.

Griep vaccinatie

De jaarlijkse griepvaccinatie vindt plaats in de maanden oktober en november

De griepvaccinatie verkleint de kans dat u de "echte" griep krijgt.

Griep kan voor mensen met specifieke medische aandoeningen en voor mensen van 60 jaar en ouder ernstige gevolgen hebben.

Als u tot deze groep behoort, krijgt u daarom het advies om de griepprik te halen. U ontvangt dan elk jaar een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik.

Preventief medisch onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek is gericht op het in kaart brengen van de algemene gezondheidstoestand van een persoon en heeft een aantal doelen; monitoring van gezondheid, meting van cardiovasculaire conditie, preventie en advisering.

Het onderzoek is van belang om gezondheidsbedreigende factoren in een vroeg stadium op te sporen, maar ook om deze te voorkomen.

In het bijzonder vindt onderzoek plaats naar long-, hart- en vaatziekten.

Daarnaast kan er een conditiemeting worden verricht.

Bij de nabespreking van de bevindingen zal dokter Verstappen onder andere aandacht schenken aan de relatie tussen de gevonden afwijkingen en risicofactoren en eet- en leefgewoonten.

Het periodiek medisch onderzoek kan bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Biometrie:

 • lengte

 • gewicht

 • VVM

 • lichaamsoppervlak

 • Quetelet-index

 • vetpercentage

 • Ideaalgewicht

 • Ogentest

 • Ishiharatest (kleurentest)

 • Audiogram

 • Bloed-onderzoek

 • Urine-onderzoek

 • Electrocardiogram (ECG)

 • Maximale inspanningstest (conditiemeting) met ECG-controle.

 • Longfunctie-onderzoek (flow-volume spirometrie)

 • Algemeen intern en orthopedisch onderzoek

 • Specifiek orthopedisch onderzoek gericht op de sporttak en op eventuele klachten

 • Op indicatie aanvullend diagnostisch onderzoek

 • Op indicatie preventieve- en voedingsadviezen 

Sportmedisch onderzoek

Dokter Verstappen is de oprichter van het Sportgeneeskundig Centrum Den Haag.

Hij is jaren teamarts van het Nederlands elftal hockey heren geweest en momenteel actief als plaatsvervangend chefarts en huisarts van de Nederlandse Olympische ploeg.

Door nauwe samenwerking met topspecialisten op het gebied van sport, gezondheid en trainingsbegeleiding, is de praktijk de aangewezen plek voor al uw sportgeneeskundige vragen en problemen.

Dokter Verstappen werkt nauw samen met een aantal gerenommeerde ziekenhuizen en top-specialisten, wat betekent dat hij in staat is om snel te verwijzen indien nodig.

De praktijk biedt o.a. de volgende mogelijkheden:

- Diagnostiek en behandeling van sportblessures

- Sportmedische onderzoeken en keuringen

- Cardiovasculaire screening

- Inspanningstesten (inclusief ECG)

Longfunctie onderzoek

De longfunctie wordt gemeten met een spirometer. Er wordt gemeten hoeveel lucht u maximaal kunt in- en uitademen en met welke snelheid dit gebeurt.

Longfunctie onderzoek (spirometrie) wordt verricht bij patiënten die bekend zijn met Astma/COPD.

Ook bij patiënten die klachten hebben van benauwdheid, hoesten, slijm opgeven, piepen/brommen op de borst of langdurig gerookt hebben is longfunctie onderzoek zinvol om te zien of er spraken is van Astma/COPD.

Aan de hand van het longfunctie onderzoek kan er bepaald worden of er medicijnen gebruikt moeten worden en welke medicijnen. Voor de patiënten die al medicijnen gebruiken voor Astma/COPD is het zinvol om te zien of deze medicijnen voldoende werken.

Als U voor de eerste keer komt voor een longfunctie onderzoek is het belangrijk dat U gedurende 8 uur voor het onderzoek geen long-medicatie gebruikt.

Wondverzorging, zwachtelen en hechtingen verwijderen

Dokter Verstappen is gespecialiseerd in wondbehandeling (zoals snijwonden, schaafwonden, brandwonden en chronische wonden).

Chronisch wonden (open been) worden met speciale verbandmiddelen (bijvoorbeeld absorberend verband of hydrocolloïd verband) afgedekt en vervolgens gezwachteld om de zwelling terug te dringen.

Spiraaltje plaatsen en/of verwijderen

Een spiraaltje is een heel betrouwbaar anticonceptiemiddel.

Na het verwijderen van een spiraaltje bent u weer snel vruchtbaar.

Dokter Verstappen kan het spiraaltje voor u plaatsen en/of verwijderen.

Uitstrijkje

U kunt op de praktijk een uitstrijkje laten maken. Iedere vrouw van 30 tot en met 60 jaar krijgt iedere vijf jaar een uitnodiging voor het maken van een uitstrijkje.

Een uitstrijkje kan baarmoederhalskanker vroegtijdig opsporen.

Drie tot vijf weken nadat het uitstrijkje is gemaakt, krijgt u thuis een brief met de uitslag van het onderzoek.

Meestal is het uitstrijkje in orde en zijn de baarmoederhalscellen normaal. Het uitstrijkje hoeft dan pas na vijf jaar te worden herhaald.

Als er afwijkingen zijn gevonden, dan wordt u eerst door dokter Verstappen gebeld.

Oren uitspuiten

Als het oor is verstopt met een oorsmeerprop dan is uitspuiten de beste oplossing.

Meestal doet de assistent van dokter Verstappen dit.

De behandeling duurt slechts enkele seconden en doet geen pijn. Je voelt alleen warm water langs je trommelvlies stromen.

Het uitspuiten van de oren lukt nagenoeg altijd in 1 behandeling.

Urinecontrole

Wanneer u vermoedt dat u een urineweg infectie heeft (blaasontsteking), dan kunt u uw urine laten controleren bij de assistente.

Wratten behandeling

Dokter Verstappen gebruikt o.a vloeibare stikstof (bevriezing) om wratten en andere goedaardige huidaandoeningen te behandelen.

Door de bevriezing sterft het afwijkende weefsel af en wordt vervangen door nieuwe gezonde huid.

De bevriezing kan enigszins pijnlijk zijn en er treedt soms blaarvorming op onder de huidafwijking.

Het aantal behandelsessies verschilt per patiënt.


Nederlands
 • Nederlands
 • Engels